<div align="center"> <h1>Chełmno nad Wisłą</h1> <h3>Chełmno nad Wisłą - jedno z najpiękniejszych miast w Polsce. Informacje na stronie: historia miasta, gotyckie kościoły, mury obronne, baszty, renesansowy ratusz oraz pozostałe zabytki architektury. Zdjęcia aktualne miasta i okolic oraz duży zbiór pocztówe</h3> <p>Chełmno Chelmno miasto miasta polskie zabytki średniowieczne architektura średniowieczna renesansowa Krzyżacy Zakon krzyżacki Ziemia Chełmińska kamienice kościoły mury obronne baszty</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.chelmno.fr.pl" rel="nofollow">www.chelmno.fr.pl</a></p> </div>